You are not logged in. Log in to post on the forum.

Boards / Bug Report / Task werelion

  • Heishen 20:46 - February 18, 2021

    Task werelion

    Sprawdza?em 2 razy i nie liczy werelion na task. Mo?e to przez literówk? bo na tasku jest warelion a mob werelion