Ranking for Level

#NameVocationLevel
21LokoElite Knight363
22Jakub SpermochlipElder Druid359
23Full Tibia AutoRoyal Paladin356
24Master EdzioElite Knight354
25SuperElite Knight353
26Arbuz LobuzElite Knight350
27KielbaskaRoyal Paladin348
28Eternal ObliwionElite Knight347
29MalibuRoyal Paladin341
30BenculaRoyal Paladin341
31CmentarnicaElite Knight333
32Dua LipaMaster Sorcerer332
33Oralna KatastrofaMaster Sorcerer331
34XandekElder Druid327
35Karp SwiatecznyKnight326
36CzesioElite Knight322
37FedorRoyal Paladin322
38Digidong RpRoyal Paladin321
39Mrozo EkKnight319
40AbElite Knight318