Ranking for Shielding

#NameVocationSkill
1AnbeonElite Knight100
2WyrzynatorElite Knight97
3SlasherRoyal Paladin95
4TankzorElite Knight94
5BialyRoyal Paladin94
6MikiElite Knight93
7Gold SzakalElite Knight92
8JohnnyElite Knight91
9SquirtingslaveElite Knight90
10Don KielbaskaElite Knight90
11LokoElite Knight89
12Master EdzioElite Knight89
13KoksuElite Knight89
14AbElite Knight89
15Promi PaliroxaElite Knight89
16KiElite Knight89
17KielbaskaRoyal Paladin88
18Mam GoElite Knight88
19GlinaElite Knight88
20PibbyRoyal Paladin88